Wsparcie dla OSP Libidza

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oprócz swojej sztandarowej działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jakim jest prowadzenie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wspiera również działalność ochotniczych straży pożarnych. W poniedziałek 17.04.2023 roku Dyrektor WORD w Częstochowie Włodzimierz Mogiła przekazał na ręce strażaków z OSP w Libidzy dyski sygnalizacyjne M-FLARE (zestaw 6 sztuk), lizaki świetlne oraz tarczę do kierowania ruchem LED.

Przekazany sprzęt pozwoli na bezpieczne kierowanie ruchem, odpowiednie oznakowanie miejsc wypadków, kolizji oraz na znakowaniu tymczasowych lądowisk śmigłowców ratunkowych.