Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

27 października 2022 roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie otworzył Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W pierwszych dwóch miesiącach działalności udało nam się przeszkolić 255 dzieci, oraz grupę seniorów z Dziennego domu pomocy w Blachowni. W pierwszym kwartale 2023 roku w szkoleniach wzięło już udział ponad 400 dzieci oraz dwie grupy seniorów z Klubu Seniora Fundacja dla rozwoju. Nasze szkolenia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem różnych grup wiekowych, co nas bardzo cieszy. Świadczą o tym wszelkiego rodzaju podziękowania oraz dowody uznania za które bardzo dziękujemy!!!

Mając na uwadze działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) i podniesienie świadomości niechronionych jego uczestników główną formą działalności specjalistycznego i innowacyjnego ośrodka jest aktywność edukacyjno – popularyzatorska, dedykowana dzieciom i młodzieźy szkolnej oraz seniorom, zgodnie z hasłem „Bezpieczeństwo – Od Juniora do Seniora”

Centrum wyposażone jest w:

  • mini miasteczko ruchu drogowego dla najmłodszych,
  • symulator szkoleniowy – „Wirtualne przejście dla pieszych”,
  • symulator szkoleniowy roweru,
  • symulator do nauki jazdy samochodem osobowym,
  • symulator treningu i kontroli czasu reakcji
  • symulator działania pasów bezpieczeństwa,
  • symulator dachowania,
  • symulator zderzeń.