Opłaty egzaminacyjne

Z dniem 24 lutego 2023r. weszła w życie Uchwała nr VI/53/4/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego na terenie województwa śląskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 9 lutego 2023 r., poz. 1214)

W związku z powyższym, od dnia 24 lutego 2023r opłaty egzaminacyjne za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie wynoszą odpowiednio:

Lp.Kat. prawa jazdyEgzamin teoretycznyEgzamin praktyczny
1AM50 zł200 zł
2A1, A2, A50 zł200 zł
3B50 zł200 zł
4B1, C1, D1, T50 zł200 zł
5C, D50 zł250 zł
6B z kodem „96”200 zł
7B+E250 zł
8C1+E, C+E
D1+E, D+E
250 zł