Udostępnianie placu manewrowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie informuje, że istnieje możliwość odpłatnego udostępnienia placu manewrowego Ośrodka Terenowego w Zawierciu. Plac może zostać udostępniony ośrodkom szkolenia kierowców w celu przeprowadzenia jazd próbnych pojazdem OSK w zakresie wykonywania zadań egzaminacyjnych przewidzianych do realizacji dla poszczególnych kategorii prawa jazdy i wynikających z rozporządzenia. Możliwe jest udostępnienie placu na pojedyncze jazdy i w ramach abonamentu (wiele jazd).

Udostępnienie placu odbywa się na podstawie i zasadach określonych w Regulaminie udostępniania placu manewrowego Oddziału Terenowego w Zawierciu WORD w Częstochowie w celu przeprowadzania jazd próbnych.

Harmonogram udostępniania placu

dnigodziny udostępnienia
pn.-pt.15:30-20:00
dni wolne od pracypo wcześniejszym, każdorazowym uzgodnieniu z Wydziałem Szkoleń i BRD

W celu wyznaczenia terminu jazdy próbnej instruktor lub przedstawiciel OSK powinien:

  • dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową i dokonać stosownej opłaty w Biurze Obsługi Klienta lub
  • przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres zawiercie(at)word.czest.pl wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu (ING Bank Śląski 19 10501142 100000 2204979518; w tytule przelewu należy podać nazwę OSK oraz oznaczenie „jazda jednorazowa” lub „abonament”)
Lp.Ilość jazd próbnychWysokość opłaty
(kat. B)
Wysokość opłaty
(pozostałe kat.)
Rodzaj opłaty
1.13090pojedyncza
2.5130425abonamentowa
3.10250800abonamentowa
4.204801500abonamentowa
Załącznik nr 2 do Regulaminu udostępniania placu manewrowego OT w Zawierciu WORD w Częstochowie

Karta zgłoszenia – pojedyncza jazda

Karta zgłoszenia – abonament (wiele jazd).