Egzamin pojazdem własnym | OSK

Regulamin przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi, pojazdem niepozostającym w dyspozycji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie, znajdziecie Państwo pod niniejszym odnośnikiem