Kurs reedukacyjny

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.  2020 r. poz.1268 z późn. zm.),
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz.U.  z 2019 r. poz. 140).

Aby uczestniczyć w kursie należy:

 • posiadać decyzję starosty o skierowaniu na odbycie kursu reedukacyjnego,
 • dokonać opłaty za szkolenie,
 • wypełnić i złożyć kartę zgłoszeniową.

W celu uczestnictwa w szkoleniu w wybranym terminie skontaktuj się telefonicznie z Biurem Szkoleń i BRD od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-14.30 pod nr tel.600 059 225 lub (034) 361-60-09 wew. 11. Po ustaleniu konkretnego terminu postępuj następująco:

 • pobierz kartę zgłoszenia ( format pdf);
 • wypełnij kartę, podpisz i zeskanuj;
 • zeskanuj decyzję o skierowaniu na odbycie kursu reedukującego;
 • wyślij zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia(at)word.czest.pl
 • dokonaj wpłaty za szkolenie na rachunek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa:

ING BANK ŚLĄSKI Oddział w Częstochowie

Nr konta: 19105011421000002204979518

podając w tytule wpłaty „kurs reedukacyjny”

 • przyjdź na szkolenie w wybranym przez siebie terminie.

Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości.

Zapisów można dokonać również osobiście w Biurze Obsługi Klienta Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 14.30.

Program szkolenia i czas trwania:

Kurs skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały skierowanie / decyzję starosty.

Szkolenie realizowane jest w ciągu 2 dni w formie dwóch 8 – godzinnych wykładów w grupach liczących  do 15 uczestników wg. programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz.U. 2021 poz. 2242).

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu reedukacyjnego.

Osoba zakwalifikowana na szkolenie ma prawo do otrzymania 100% zwrotu wniesionej opłaty za udział w kursie jedynie w przypadku zgłoszenia rezygnacji na jeden dzień roboczy przed jego rozpoczęciem.

Opłata za udział w szkoleniu wynosi 500,00 PLN.