Przebieg trasy egzaminacyjnej w zakresie kat. „AM”

1. Osoby egzaminowane w zakresie prawa jazdy kategorii AM wykonują możliwe do zrealizowania ze względu na położenie miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu oraz ze względu na bezpieczeństwo osoby egzaminowanej, zadania egzaminacyjne określone w tabeli nr 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia w/s egzaminowania – zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem.

2. Trasę przejazdu, na której jest przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, określa egzaminator prowadzący egzamin w zależności od miejsca, w którym przeprowadzany jest ten egzamin.