Egzamin praktyczny

Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane, najważniejsze zagadnienia dotyczące warunków i trybu przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego.

 1. Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość tj.:
 • dowód osobisty,
 • kartę pobytu,
 • paszport,
 • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
 • polski dokument tożsamości cudzoziemca,
 • zgoda na pobyt tolerowany.

2. Innymi warunkami przeprowadzenia egzaminu państwowego jest m.in.:

 1. zapewnienie przez osobę egzaminowaną pojazdu egzaminacyjnego w przypadku, gdy egzamin przeprowadzany jest:
  • pojazdem osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia,
  • pojazdem bez pedału sprzęgła, jeżeli nie jest to pojazd będący w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, 
  • w zakresie prawa jazdy kategorii B1 
 2. zapewnienie przez osobę egzaminowaną w zakresie prawa jazdy kategorii AM,A1, A2, lub A odpowiedniego stroju ochronnego w postaci:
  • obuwia pełnego, zakrywającego stopę, wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego,
  • spodni z długimi nogawkami,
  • kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
  • rękawic zakrywających całe dłonie;
 3. zapewnienie przez osobę egzaminowaną lub ośrodek egzaminowania obecności tłumacza języka migowego, tłumacza systemu językowo – migowego lub środków wspierających komunikowanie się, jeżeli osoba egzaminwana jest osobą, o której mowa w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz 1824);

3. Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu zadań na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym. Szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu państwowego zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 roku (Dz.U 2023 poz. 2659)