Kategoria A

Posiadając prawo jazdy kategorii A możesz kierować:

•  motocyklem (również z bocznym wózkiem);

•  motorowerem (o pojemności skokowej silnika spalinowego do 50 cm3 lub mocy silnika elektrycznego do 4 kW i prędkości  maksymalnej pojazdu do  45 km/h);

•  czterokołowcem lekkim (o masie własnej do 350kg i prędkości maksymalnej pojazdu do 45 km/h).

Aby uzyskać  prawo jazdy kat. A musisz:

1) mieć odpowiedni wiek  tj.  ukończone co najmniej 24 lata albo 20 lat,  jeżeli posiadasz  od co najmniej dwóch lat prawo jazdy kat. A2;

2) ukończyć szkolenie,

3) zdać egzamin państwowy.

Kroki do uzyskania prawa jazdy kat A:

1) orzeczenie lekarskie

Udaj się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.

2) fotografia

kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;

3) Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Udaj się z rodzicem lub opiekunem (jeżeli nie masz  ukończonych 18 lat) do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek o wydanie PKK  i dołącz orzeczenie lekarskie oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.

4) szkolenie – masz dwie możliwości:

A. Zapisz się na kurs teoretyczny i praktyczny do szkoły jazdy. W tym celu:

– Idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs. Weź ze sobą numer PKK.
– Weź udział w kursie teoretycznym, a następnie praktycznym.
– Zapisz się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). Weź ze sobą numer PKK.
– Gdy zdasz egzamin teoretyczny, zapisz się na egzamin praktyczny w WORD.

B. Samodzielnie przygotuj się do egzaminu teoretycznego i weź udział tylko w kursie praktycznym. W tym celu:

 –  Zapisz się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). Weź ze sobą numer PKK.
 –  Gdy zdasz egzamin teoretyczny w WORD, idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs praktyczny. Weź ze sobą numer PKK.
 –  Weź udział w kursie praktycznym.
 –  Zapisz się na egzamin praktyczny w WORD. Weź ze sobą numer PKK.

5) egzamin państwowy

Zgłoś się z numerem PKK do ośrodka egzaminowania (WORD) i ustal termin egzaminu.

Do zapisu na egzamin potrzebny będzie Twój dowód osobisty (ewentualnie paszport lub karta pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.

Jeżeli posiadasz prawo jazdy kat. A1 lub A2, musisz okazać je egzaminatorowi przed egzaminem.
Po zdaniu przez Ciebie egzaminu teoretycznego i praktycznego, WORD zaktualizuje Twój PKK o informacje o wyniku egzaminu.

6) odbiór prawa jazdy – Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.

Pojazd egzaminacyjny kategoria A
Suzuki WCX1/SV650
 • poj. skokowa: 645 cm3
 • moc: 73 kW
 • skrzynia biegów: manualna, 6-biegowa
 • prędkość max: 200 km/h
 • masa własna: 198 kg

Pojazd egzaminacyjny kategoria A
Suzuki Gladius SVF
 • poj. skokowa: 645 cm3
 • moc: 53 kW
 • skrzynia biegów: manualna, 6-biegowa
 • prędkość max: 200 km/h
 • masa własna: 193 kg

Pojazd egzaminacyjny kategoria A
Suzuki SVF0
 • poj. skokowa: 645 cm3
 • moc: 53 kW
 • skrzynia biegów: manualna, 6-biegowa
 • prędkość max: 200 km/h
 • masa własna: 277 kg
 • BRAK ABS