Kategoria AM

Kategoria „AM” prawa jazdy.

Posiadając prawo jazdy kat. AM możesz kierować:

 • motorowerem (o pojemności skokowej silnika spalinowego do 50 cm3 lub mocy silnika elektrycznego do 4kW; prędkość maksymalna pojazdu do 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim – (masa własna pojazdu  do 350kg, a prędkość maksymalna do 45 km/h – np. mały quad).

Aby uzyskać  prawo jazdy kat. AM musisz:

 1. mieć odpowiedni wiek tj. ukończone  co najmniej 14 lat
 2. posiadać zgodę rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,
 3. ukończyć szkolenie,
 4. zdać egzamin państwowy.

Kroki do uzyskania prawa jazdy:

1) orzeczenie lekarskie

Udaj się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.
W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.

2) fotografia

kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;

3) Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Udaj się z rodzicem lub opiekunem do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek o wydanie PKK  i dołącz orzeczenie lekarskie oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.

4) szkolenie – masz dwie możliwości:

A. Zapisz się na kurs teoretyczny i praktyczny do szkoły jazdy. W tym celu:
– Idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs. Weź ze sobą numer PKK.
– Weź udział w kursie teoretycznym, a następnie praktycznym.
– Zapisz się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD).
Weź ze sobą numer PKK.
– Gdy zdasz egzamin teoretyczny, zapisz się na egzamin praktyczny w WORD.

B. Samodzielnie przygotuj się do egzaminu teoretycznego i weź udział tylko w kursie praktycznym. W tym celu:

 –  Zapisz się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD).
Weź ze sobą numer PKK.
 –  Gdy zdasz egzamin teoretyczny w WORD, idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs praktyczny. Weź ze sobą numer PKK.
 –  Weź udział w kursie praktycznym.
 –  Zapisz się na egzamin praktyczny w WORD. Weź ze sobą numer PKK.

5) egzamin państwowy

Zgłoś się z numerem PKK do ośrodka egzaminowania (WORD) i ustal termin egzaminu.

Do zapisu na egzamin potrzebny będzie Twój dowód osobisty (ewentualnie paszport lub karta pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.

Po zdaniu  egzaminu teoretycznego i praktycznego, WORD zaktualizuje Twój PKK o informacje o wyniku egzaminu.

6) odbiór prawa jazdy – Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.

UWAGA!

Podczas egzaminu praktycznego na kat. AM realizuje się te same zadania, które wykonywane  są w czasie egzaminu w zakresie kat. A prawa jazdy, z tą różnicą, że:

 • nie jest realizowane zadanie „ominięcie przeszkody”,
 • wykonywanie zadania „slalom szybki” może odbywać się na dowolnym biegu, a średnia prędkość pojazdu może być mniejsza niż 30 km/h,
 • nie jest realizowane zadanie „hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu”,
 • zadanie „hamowanie awaryjne” nie musi być realizowane przy prędkości co najmniej 50 km/h.
Pojazd egzaminacyjny kat. AM
ROMET ZTX, TD50Q-5
 • poj. skokowa: 43 cm3
 • moc: 3,3 kW
 • skrzynia biegów: manualna 4-biegowa
 • prędkość max: 45 km/h
 • masa własna: 96 kg

Pojazd egzaminacyjny kat. AM
Romet Ogar 900 R-Racing 
 • poj. skokowa: 49,3 cm3
 • moc: 2,5 kW
 • skrzynia biegów: manualna 4-biegowa
 • prędkość max: 45 km/h
 • masa własna: 90 kg
 • BRAK ABS