Kurs redukujący punkty karne

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego zaprasza do udziału w kursie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, pozwalającym zredukować 6 punktów karnych.

Podstawa prawna:

Koszt kursu: 1.000 zł

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ I WOLNE MIEJSCA

TERMINWOLNE MIEJSCA
23.04.2024 r. godz 9:0012

Informacje dot. szkoleń odbywających się w WORD w Częstochowie dostępne są na stronie internetowej www.word.czest.pl

ZAPISY:

Zapisy na szkolenia przyjmowane są WYŁĄCZNIE telefonicznie –  pod numerem telefonu 32 49-41-512.

Osoby zapisane na dany termin zobowiązane są uiścić opłatę w wysokości 1.000 zł na konto WORD (ING Bank Śląski 19 10501142 100000 2204979518); tytuł przelewu: imię i nazwisko, PESEL, kurs punkty karne Zawiercie. Warunkiem udziału w szkoleniu jest potwierdzenie tożsamości osoby szkolonej (konieczność przedstawienia dokumentu ze zdjęciem, tj. dowód osobisty, e-dowód, m-dowód, prawo jazdy). W dniu kursu osoba zakwalifikowana na dany termin powinna przedstawić potwierdzenie przelewu. Zaświadczenie o odbyciu kursu nie zostanie wydane w przypadku braku zaksięgowania wpłaty na koncie WORD. Przed rozpoczęciem kursu uczestnicy wypełniają kartę zgłoszeniową.

Informacje szczegółowe:

  • w szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy
  • po przedstawieniu zaświadczenia o odbyciu szkolenia lub otrzymaniu tego zaświadczenia od dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, właściwy dla miejsca zamieszkania tej osoby komendant wojewódzki Policji zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą. Nie dotyczy to kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.
  • liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem
  • odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów przekroczyła 24
  • szkolenie składa się z 8 godzin wykładów, a także z ćwiczenia praktycznego, i jest realizowane w ciągu jednego dnia. Jedna godzina równa się 45 minutom
  • w jednym szkoleniu może uczestniczyć nie więcej niż 15 osób
  • szkolenie jest prowadzone według programu szkolenia, określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia