Kategoria B

Posiadając prawo jazdy kategorii B możesz kierować:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla);
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego wymienionego powyżej oraz z przyczepy lekkiej (czyli takiej, której masa całkowita nie przekracza 750 kg);
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego wymienionego powyżej oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 3,5 t:
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125cm3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1kW/kg pod warunkiem, że posiadasz prawo jazdy kat B od co najmniej 3 lat;
 • motorowerem (o pojemności skokowej silnika spalinowego do 50 cm3 lub mocy silnika elektrycznego do 4kW i prędkość maksymalnej pojazdu do 45 km/h);
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg i prędkość maksymalna pojazdu do 45 km/h).

Aby uzyskać  prawo jazdy kat. B musisz:

 1. mieć odpowiedni wiek tj. ukończone co najmniej 18 lat,
 2. ukończyć szkolenie,
 3. zdać egzamin państwowy.

Kroki do uzyskania prawa jazdy kategorii B:

1) orzeczenie lekarskie

Udaj się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.

2) fotografia

kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;

3) Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Udaj się z rodzicem lub opiekunem (jeżeli nie masz  ukończonych 18 lat) do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek o wydanie PKK  i dołącz orzeczenie lekarskie oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.

4) szkolenie – masz dwie możliwości:

A. Zapisz się na kurs teoretyczny i praktyczny do szkoły jazdy. W tym celu:
– Idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs. Weź ze sobą numer PKK.
– Weź udział w kursie teoretycznym, a następnie praktycznym.
– Zapisz się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). Weź ze sobą numer PKK.
– Gdy zdasz egzamin teoretyczny, zapisz się na egzamin praktyczny w WORD.

B. Samodzielnie przygotuj się do egzaminu teoretycznego i weź udział tylko w kursie praktycznym. W tym celu:
–  Zapisz się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). Weź ze sobą numer PKK.
–  Gdy zdasz egzamin teoretyczny w WORD, idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs praktyczny. Weź ze sobą numer PKK.
–  Weź udział w kursie praktycznym.
–  Zapisz się na egzamin praktyczny w WORD. Weź ze sobą numer PKK.

5) egzamin państwowy

Zgłoś się z numerem PKK do ośrodka egzaminowania (WORD) i ustal termin egzaminu.

Do zapisu na egzamin potrzebny będzie Twój dowód osobisty (ewentualnie paszport lub karta pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.

Po zdaniu  egzaminu teoretycznego i praktycznego, WORD zaktualizuje Twój PKK o informacje o wyniku egzaminu.

6) odbiór prawa jazdy – Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.

Toyota Yaris
 • Rok produkcji: 2022
 • Silnik: 1.0 VVt-i o mocy 72 KM
 • Skrzynia biegów: 5-biegowa, manualna
Suzuki Swift
 • Rok produkcji: 2013-14, 2016
 • Silnik: 1.2 VVT o mocy 94 KM
 • Skrzynia biegów: 5-biegowa, manualna