Twój egzamin

W oddziale terenowym WORD w Zawierciu zdasz egzamin państwowy na następujące kategorie prawa jazdy:

Egzaminy na pozostałe kategorie (C1, C, D1, D, BE, B96, CE,T) są przeprowadzane na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie

AM – uprawniającego do jazdy:
• motorowerem (o poj. skokowej silnika spalinowego do 50 cm3 lub mocy silnika elektrycznego do 4kW; prędkość maksymalna pojazdu do 45 km/h),
• czterokołowcem lekkim – (masa własna pojazdu  do 350kg, a prędkość maksymalna do 45 km/h – np. mały quad).
A1 – uprawniającego do jazdy:
• motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125cm3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1kW/kg;
• motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW;
• motorowerem (o pojemności skokowej silnika spalinowego do 50 cm3 lub mocy silnika elektrycznego do 4kW i prędkości  maksymalnej pojazdu do 45 km/h);
• czterokołowcem lekkim (o masie własnej do 350kg i prędkości maksymalnej pojazdu do 45 km/h).
A2 – uprawniającego do jazdy:
• motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg (przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla);
• motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW;
• motorowerem (o pojemności silnika spalinowego do 50 cm3 lub mocy silnika elektrycznego do 4kW i prędkości maksymalnej pojazdu do 45 km/h);
• czterokołowcem lekkim (o masie własnej do 350kg i prędkości maksymalnej pojazdu do 45 km/h).
A – uprawniającego do jazdy:
•  motocyklem (również z bocznym wózkiem);
•  motorowerem (o pojemności skokowej silnika spalinowego do 50 cm3 lub mocy silnika elektrycznego do 4 kW i prędkości  maksymalnej pojazdu do  45 km/h);
•  czterokołowcem lekkim (o masie własnej do 350kg i prędkości maksymalnej pojazdu do 45 km/h).
B1 – uprawniającego do jazdy:
•  czterokołowcem czyli pojazdem samochodowym (z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego, autobusu i motocykla) o masie własnej nieprzekraczającej 550kg (przy przewozie rzeczy) lub 400 kg (przy przewozie osób),
•  motorowerem (o pojemności skokowej silnika spalinowego do 50 cm3 lub mocy silnika elektrycznego do 4 kW i prędkości maksymalnej pojazdu do 45 km/h).
UWAGA !
Osoba zdająca jest zobowiązana zapewnić pojazd na egzamin we własnym zakresie. Pojazd taki musi spełniać wymogi dotyczące przystosowania pojazdu do szkolenia i egzaminowania.
B – uprawniającego do jazdy:
•  pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla);
•  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego wymienionego powyżej oraz z przyczepy lekkiej (czyli takiej, której masa całkowita nie przekracza 750 kg);
•  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego wymienionego powyżej oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 3,5 t:
•  motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125cm3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1kW/kg pod warunkiem, że posiadasz prawo jazdy kat B od co najmniej 3 lat;
•  motorowerem (o pojemności skokowej silnika spalinowego do 50 cm3 lub mocy silnika elektrycznego do 4kW i prędkość maksymalnej pojazdu do 45 km/h);
•  czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg i prędkość maksymalna pojazdu do 45 km/h).