Kierowanie ruchem

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U z 2017 r. poz. 1260),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym ( Dz. U. z 2016 r. Nr 143 z późn. zm. ).

Szkolenie przeprowadzane jest celem uzyskania uprawnień do wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym przez:

 • pracowników kolejowych na przejeździe kolejowym,
 • osoby działające w imieniu zarządcy drogi,
 • osoby nadzorujące bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię,
 • kierujących autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci,
 • ratowników górskich podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,
 • strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku,
 • pilotów podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem pojazdu ponadnormatywnego,
 • osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy,
 • osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przejazdu pielgrzymki rowerami – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia jej bezpiecznego przejazdu,
 • strażaków niektórych jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 • pracowników nadzoru ruchu komunikacji miejskiej,
 • członków zespołu ratownictwa medycznego.

W celu uczestnictwa w szkoleniu w wybranym terminie skontaktuj się telefonicznie z Biurem Szkoleń i BRD od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-14.30 pod nr tel. 600 059 225 lub (034) 361-60-09 wew. 11. Po ustaleniu konkretnego terminu postępuj następująco:

 • pobierz kartę zgłoszenia (format pdf);
 • wypełnij kartę oraz załącznik, podpisz i zeskanuj;
 • dokonaj wpłaty za szkolenie na rachunek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa:

ING BANK ŚLĄSKI Oddział w Częstochowie

Nr konta: 19105011421000002204979518

podając w tytule wpłaty „Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym”

 • wyślij zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia(at)word.czest.pl
 • przyjdź na szkolenie w ustalonym terminie.

Na szkolenie uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości.

Zapisów można dokonać również osobiście

 • w Biurze Obsługi Klienta Oddziału Terenowego w Zawierciu, ul. Parkowa 2, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30
 • Biurze Obsługi Klienta Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 14.30

Program szkolenia i czas trwania:

Program obejmuje 8 godzin z zakresu:

 • kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym;
 • podstawowych zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń, jakie niesie charakter pracy na drodze;
 • rodzajów i znaczenia wykonywanych prac na drodze oraz utrudnień w ruchu, które się z nimi wiążą;
 • możliwości reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodne z prawem;
 • zasad odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń i prawa karnego;
 • sposobu dawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów połączony z ćwiczeniami praktycznymi ze zwróceniem szczególnej uwagi na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkości pojazdów oraz możliwości ich bezpiecznego zatrzymania się;
 • sprawdzanie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz w warunkach symulowanych (rzeczywistych).

Szkolenie kończy się egzaminem obejmującym część teoretyczną i praktyczną (umiejętność z zakresu kierowania ruchem drogowym).

Dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym jest zaświadczenie wydane przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na okres – 5 lat od daty wydania.

Osoba zakwalifikowana na szkolenie ma prawo do otrzymania 100% zwrotu wniesionej opłaty za udział w kursie jedynie w przypadku zgłoszenia rezygnacji na jeden dzień roboczy przed jego rozpoczęciem.

Opłata za udział w szkoleniu wynosi 280,00 PLN.