Program poprawy bezpieczeństwa na drogach

Program o wartości 3 mln zł będzie realizowany i finansowany przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie. W praktyce program przełoży się na budowę nowoczesnych przejść dla pieszych, ich oświetlenia oraz zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych.

Dyrektorzy ośrodków zapraszają do składania wniosków o dofinansowanie inwestycji, które finalnie mają wpłynąć na nasze bezpieczeństwo na drogach. Na inwestycje zostanie przeznaczona kwota 3 milionów złotych.

W praktyce program przełoży się na budowę nowoczesnych przejść dla pieszych, ich oświetlenia oraz zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego planują przeznaczyć na dofinansowanie tych zadań kwotę 3 miliony złotych. Wysokość dofinansowania wynosi 50 procent kosztów inwestycji. Preferowane działania objęte dofinansowaniem to m.in. zawężenie pasów ruchu (wykonanie przejścia dla pieszych z zawężeniem jezdni), wykonanie przejść dla pieszych zawierających dodatkowe rozwiązania wspomagające i ułatwiające przekraczanie drogi: wyniesionych (również w ramach wyniesionych skrzyżowań), z wyspami azylu lub z wysuniętymi platformami. Dofinansowaniem zostanie objęte także fakultatywne progi zwalniające, oświetlenie, ścieżki rowerowe, czy nawet tzw. dojścia do przejść dla pieszych.

Aby otrzymać dofinansowanie, należy spełnić kilka wymogów formalnych. W składanym wniosku należy uwzględnić ilość zdarzeń – wypadków i kolizji – do jakich doszło na przejściu, które ma zostać zmodernizowane lub w jego obrębie. Należy dołączyć także czytelną mapę lokalizacji, statystykę natężenia ruchu na wyznaczonym odcinku drogi oraz dokumentację projektową zaplanowanej inwestycji z zaznaczonymi instytucjami, ośrodkami gdzie obserwuje się dużą liczbę dzieci i seniorów. W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie nie spełnia wymogów formalnych lub zawiera oczywiste pomyłki, komisja wezwie wnioskodawcę w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, do jego uzupełnienia lub poprawienia. Koszty, które nie będą uwzględniane to m.in. nabycie nieruchomości pod pasy drogowe, samodzielne wykonanie ścieżek rowerowych, roboty w ramach utrzymania dróg, nadzory branżowe, nadzór autorski, dokumentacja projektowa, parkingi, pętle autobusowe i ogrodzenia posesji.

UWAGA!:  Tutaj do pobrania treść Regulaminu przydzielania dofinansowania dla zadań drogowych mających na celu poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI?

Rejon 1 – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach: Francuska 78, 40-507 Katowice
Rejon 2 – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej: aleja Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała
Rejon 3 – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie: Generała Józefa Hallera 1, 42-200 Częstochowa