Ogłoszenia

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie ogłasza przetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości (budynek stacji kontroli pojazdów wraz z przyległym terenem i wyposażeniem) położonej w Częstochowie przy ul. Hallera 1

Przetarg ustny (licytacja) nieograniczony – sprzedaż środków trwałych

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie zaprasza do udziału w przetargu ustnym (licytacja) nieograniczonym na sprzedaż środków trwałych – samochodów osobowych Opel Corsa oraz Suzuki Swift. Termin licytacji 1 września 2023 r. Szczegółowe informacje dotyczące terminu licytacji, wpłaty wadium i dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sprzedawane środki trwałe można obejrzeć w siedzibie sprzedającego do dnia poprzedzającego przetarg (tj. 30 sierpnia) w godz. 8:00-14:00 po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru w sekretariacie WORD (34 361 60 01).