Wstrzymanie egzaminów na kategorie motocyklowe

Uprzejmie informujemy, że w okresie

od:  01 grudnia 2023r. do:  31 marca 2024r.

wstrzymuje się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie   przeprowadzanie    egzaminów    praktycznych    dla   osób   ubiegających    się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w zakresie kat. „A”; „A1”; „A2” i „AM” prawa jazdy.

Powyższe dotyczy zarówno siedziby Ośrodka w Częstochowie, jak i jego Oddziału Terenowego w Zawierciu.

                Wstrzymanie przeprowadzania  egzaminów  praktycznych w zakresie w/w kategorii prawa jazdy jest konieczne w celu niedopuszczenia do wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia osób egzaminowanych w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi występującymi w okresie jesienno-zimowym.

Podstawa prawna:

§ 17 ust. 1 w związku z § 15 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019r. poz.1206 z późn. zm.)