PRZETARG PISEMNY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie (zwany dalej Dzierżawcą) ogłasza przetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości (budynek stacji kontroli pojazdów wraz z przyległym terenem i wyposażeniem) położonej w Częstochowie przy ul. Hallera 1.

Szczegółowe informacje (ogłoszenie wraz z załącznikami) dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (link).